Foires

 1. Asia Now 2016

  19.10 - 23.10.2016

  Asia Now 2016

  Artistes : Hom Nguyen, Chen Wei, Ji Jun, Jiang Zhuyun, Zhou Yilun

 2. Art Stage Singapore

  21.01 - 24.01.2016

  Art Stage Singapore

  Artistes : Hom Nguyen, Li Donglu, Ma Desheng, Wang Keping

 3. Art Central Hong Kong

  23.03 - 26.03.2016

  Art Central Hong Kong

  Artistes : Gaël Davrinche, Li Donglu, Hom Nguyen, Nicolas Panayotou, Wang Keping

 4. Art Paris Art Fair 2016

  31.03 - 03.04.2016

  Art Paris Art Fair 2016

  Artistes : Ma Desheng, Li Donglu, Bu Hua, Wang Keping, Émeric Chantier, Hom Nguyen, Kent Williams