Lê Thuý b. 1988

 • Lê Thuý, Dân tôi nước tôi (My people, my country), 2022
  Dân tôi nước tôi (My people, my country), 2022
 • Lê Thuý, Người Mẹ (La Mère), 2022
  Người Mẹ (La Mère), 2022
 • Lê Thuý, Thân xác tôi chìm đắm trong mộng tưởng (Mon corps est immergé dans les rêves), 2022
  Thân xác tôi chìm đắm trong mộng tưởng (Mon corps est immergé dans les rêves), 2022
 • Lê Thuý, Vinh hoa? Tương lai nào cho chúng ta? (Gloire ? Quel avenir pour nous ?), 2022
  Vinh hoa? Tương lai nào cho chúng ta? (Gloire ? Quel avenir pour nous ?), 2022